İstifa eden işçiye kötü haber var

9. Hukuk Mahkemesinde görülen bir davaya göre istifa eden işçi her ne kadar haklı nedenle istifa etmiş olsa da ihbar tazminatı talep edemeyecek.

İŞÇİ, MAAŞININ ALDIĞINDAN AZ GÖSTERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Prime dayalı çalışan satış elamanı, primlerinin ödenmediği ve maaşının resmiyette aldığı ücretin altında gösterilmesini gerekçe göstererek istifa etti.

Kıdem ve ihbar tazminatı talep eden işçi, işverenden olumsuz cevap alınca İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı.

İŞÇİ, BAYRAM TATİLİ VE FAZLA MESAİ ÜCRETİNİ TALEP ETTİ

Tazminat ve işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek bayram tatili ücreti, fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti alacağını talep etti.

İŞVEREN, İŞÇİNİN İŞE İZİNSİZ VE MAZERETSİZ GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Davalı işveren ise davacının işe izinsiz ve mazeretsiz olarak gelmemesi sebebi ile hakkında tutanak tutulduğunu, iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

DAVA KISMEN KABUL EDİLDİ

Bilirkişi raporu doğrultusunda karar veren Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti.

TEKRAR GÖRÜLEN DAVADA EMSAL KARAR ALINDI

Kararı davalı avukatı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

KARAR: İŞÇİ İŞİ BIRAKMAKTA HAKLI AMA HAKLI NEDENLE DAHİ OLSA İŞ AKDİNİ FESHEDEN TARAF İHBAR TAZMİNATI TALEP EDEMEZ

Yargıtay kararında; davacının, primlerin ödenmesini ve sigortasının gerçek ücret üzerinden yapılmasını istediğini, kabul edilmediği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Davacının tespit edilen ücretine göre sigorta primlerinin kendisine ödenen ücretten gösterilmediği ve davacının iş akdini bu nedenle haklı nedenle feshettiği anlaşılmıştır. Davacının aldığı ücretin sigorta kayıtlarına yansıtılmaması 4857 sayılı Yasanın 24/II-e hükmü gereği işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı verir.

İŞÇİ İHBAR TAZMİNATI ALAMADI

Ancak haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemeyeceğinden, davacının ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir